Menu

Trọng lượng sau khi thịt: 1,4kg - 2,5kg; Gà tươi...

Trọng lượng sau khi thịt: 1,5kg - 2,8kg, Vịt tươi...

Khoai lang quê 18.000đ/ 1kg

Enter your keyword